Kind in de kijker

Iedereen vindt het fijn om gezien te worden. Daarnaast wil je erkenning krijgen voor wie je bent. Dit geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.
Het gebeurt regelmatig dat kinderen een periode hebben waarin ze zich niet gezien voelen. Dit kan zorgen voor vervelende gevoelens, veranderingen in gedrag, miscommunicatie, pestgedrag, onzekerheid en in sommige gevallen tot het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld.
Voor opvoeders is het vaak al even vervelend. Ze doen hun uiterste best, maar op de één of andere manier lukt het niet het gedrag van het kind te veranderen. Voor professionele opvoeders komt daar nog eens bij dat zij niet alleen te maken hebben met dit kind, maar met een hele groep kinderen. Hierdoor hebben zij niet altijd voldoende tijd om tegemoet te komen aan ieder kind en zijn of haar individuele behoeften.
Kind in de Kijker biedt praktijkgerichte ondersteuning aan leerkrachten, schoolteams, pedagogisch medewerkers en ouders, waarmee direct aan de slag gegaan kan worden.

Contactgegevens

Kind in de kijker

Folkertsstraat 4
4241 BE Arkel

 06-45532355

 info@kindindekijker.nl

 www.kindindekijker.nl