MuziekLokaal Giessenlanden

MuziekLokaal Giessenlanden bv wil een degelijke en betrouwbare partner zijn voor iedereen die muziekonderwijs wil volgen. Betaalbaarheid en veiligheid staan voorop. De kwaliteit wordt gegarandeerd doordat de muziekschool alleen gebruik maakt van aan het conservatorium afgestudeerde docenten, die tevens in het bezit zijn van een pedagogisch-didactische aantekening (docerend musicus). Alle docenten beschikken over een geldige Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Op de veiligheid in het gebouw wordt niet bezuinigd en er wordt steeds op toegezien dat alle voorschriften worden nageleefd

MuziekLokaal Giessenlanden bv wil muziekonderwijs laagdrempelig en betaalbaar houden. Alle financiële middelen zullen zoveel mogelijk het onderwijs ten goede komen. Daardoor zijn de kosten van muziekonderwijs laag.

MuziekLokaal Giessenlanden bv is een particuliere onderneming, die naar partners zoekt om muziekonderwijs in de gemeente Giessenlanden te bevorderen. Zo zal geprobeerd worden om voordeel te halen uit bestuurlijke samenwerking met alle muziekverenigingen en zangverenigingen binnen de gemeente Giessenlanden.

Ook zal de muziekschool toenadering zoeken met het primair onderwijs in de gemeente. Binnen het primair onderwijs kunnen leerlingen al voor het eerst kennis maken met muziek. MuziekLokaal Giessenlanden bv wil graag aan deze eerste kennismaking haar medewerking verlenen. Dat kan in een jaarplan van de basisschool of door middel van incidentele bijeenkomsten met de leerlingen.

Contactgegevens

MuziekLokaal Giessenlanden

MuziekLokaal Giessenlanden

Pr. Margrietstraat 19 C
4241 BA Arkel

 06-24778785  onderwijs, 06-10015593  zakelijk

info@muzieklokaalgiessenlanden.nl

www.muzieklokaalgiessenlanden.nl