Ruimte integratieve psychotherapie

Ik, Marian Jansen-Noyon, heb mijn praktijk in de Folkertsstraat te Arkel. Voor mij is het belangrijk dat de praktijk een gezellige, rustige en warme sfeer uitstraalt. Ik vind het belangrijk dat ieder zich welkom voelt en zich mede door de ruimte gezien en gewaardeerd voelt.

Stukje eigen geschiedenis:
In het verleden ben ik groepsleidster geweest in een dagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking en later ben ik als leerkracht op een basisschool gaan werken.
Tijdens mijn werk als leerkracht stuitte ik vaak op kinderen die niet lekker in hun vel zaten, leerproblemen hadden of een stoornis in hun ontwikkeling.
Deze kinderen trokken altijd sterk mijn aandacht, niet omdat ik keek naar wat ze niet konden, maar juist naar wat ze wel konden. Het was altijd een uitdaging om per kind de specifieke ingang te vinden.
Bij sommige kinderen kon ik die niet of moeilijk vinden omdat er iets voor zat, een trauma of een stoornis die op dat moment het kind te veel in beslag nam.

Ik vond het altijd erg moeilijk om op die momenten het kind of de kinderen niet te kunnen bieden wat ze op dat moment nodig hadden.
Om die reden ben ik destijds een opleiding tot gedragspecialist gaan volgen in de hoop op die manier iets meer te kunnen bieden.
In die tijd werkte ik ook als intern begeleidster en had iets meer ruimte om in een één op één setting met kinderen aan de slag te gaan.
Later ben ik gaan werken op een cluster- 4 school(school voor kinderen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen).
Ik vond het fijn om met deze kinderen te kunnen werken, alleen ik voelde mij opnieuw vaak machteloos.
Sommige kinderen hadden naar mijn inziens sterke behoefte aan therapie en die kon ik als leerkracht niet geven.
Op dat moment heb ik besloten om van beroep te veranderen en te starten met een studie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.
Hier kon ik starten met een opleiding die integratief is en waarbij het kind centraal staat.
Inmiddels werk ik 8 jaar als integratief therapeute.

De laatste jaren kijk ik daarbij steeds meer naar het gehele systeem. Wie heeft wat nodig en hoe kunnen we dit met elkaar het beste vorm geven.

In 2014 ben ik in contact gekomen met Drs N. Blaser, psychotherapeut, reumatoloog en psychiater.

Ik heb alle masterclassen bij hem kunnen volgen en ben blij deze unieke manier van werken in praktijk Ruimte aan te bieden!   Het is een zeer inzicht gevende methode en zeer helpend om op een andere manier in contact met jezelf en daardoor in je relatie met je:  kind, man, ouders te kunnen komen.  Ik geef dan nu ook SBAT trainingen en opstellingen

Daarnaast verzorg ik cursussen voor leerkrachten en studenten.

Contactgegevens

Ruimte integratieve psychotherapie

Ruimte Integratieve Psychotherapie

Folkertsstraat 4 C
4241 BA Arkel

06 – 12902639

 info@ruimte-kindertherapie.nl 

 www.ruimtegeeftinzicht.eu